deratizácia Bratislava - ddd práce Bratislava
DDD služby nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku objednáte na čísle: 0905 648 129

Deratizácia v Bratislave

DERAT s.r.o.

Na základe dlhoročných skúseností garantujeme kvalitne odvedené DDD práce.
Služby poskytujeme v rámci celého Slovenska.


Ponúkame komplexné služby v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie, ošetrenie stromov, ničenie burín, celoplošná likvidácia komárov a kliešťov.


DERATIZÁCIA

→ byty, domy
→ priemyselné budovy
→ chaty, chalupy
Deratizácia - ničenie a hubenie škodcov - hlodavcov - najmä myši a potkany.


DEZINSEKICA

→ byty, domy, chalupy
→ stožiare
→ ošetrenie stromov
Dezinsekcia - ničenie a hubenie škodcov - hmyzu - ničenie švábov, ploštíc, komárov, múch, bĺch, roztočov, sršňov, likvidácia osích hniezd a sršních hniezd...


DEZINFEKCIA

→ priemyselné objekty
→ zdravotnícke zariadenia
→ poľnohospodárske objekty
→ poľnohospodárske družstvá
Dezinfekcia - ničenie a hubenie mikroorganizmov - odstránenie plesní, dezinfekcia po úmrtí, po zatopení alebo po zamorení hlodavcami...

Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia Bratislava | Kontakty:

DERAT s.r.o.
Nejedlého 51, 841 02 Bratislava

0905 648 129
farkas.ivan@centrum.sk
www.derat.sk

IČO: 45459983 | DIČ: 2023039040 | IČ DPH: SK2023039040